Digitalna i zelena tranzicija

NAZIV PROJEKTA

Jačanje konkurentnosti poduzeća MEC ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

KRATKI OPIS PROJEKTA

Poduzeće MEC d.o.o. provodi projekt u sklopu kojeg nabavlja stroj za tisak i uvodi sustav automatskog pakiranja čime želi riješiti problem
ograničenih proizvodnih kapaciteta, smanjene fleksibilnosti proizvodnje, problem visokih troškova poslovanja, nastanka otpada,
te nedostatak takozvanih „pametnih“ proizvodnih sustava kojima se postiže automatizacija, digitalizacija, umreženost i povezanost poslovnih procesa.
Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je kroz zelena i digitalna ulaganja povećati konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu, povećati učinkovitost,
kompetitivnosti i internacionalizaciju poslovanja, smanjiti negativan utjecaj na okoliš te osigurati preduvjete za prelazak na kružno gospodarstvo.
Rezultat projekta: Digitalna i zelena tranzicija poslovanja kroz nabavu stroja za tisak i uvođenje sustava automatskog pakiranja zasnovanog na robotskom pokretu.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU
Ukupna vrijednost projekta: 20.984.450,00 HRK (2.785.115,14 EUR)
Prihvatljivi troškovi: 16.227.560,00 HRK (2.153.767,34 EUR)
Iznos sufinanciranja EU: 7.461.589,50 HRK (990.323,11 EUR)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
20. listopad 2021. – 20. studeni 2023.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA
Danko Železnjak
danko@mec.hr

Linkovi:
Strukturni fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija