Konkurentnost i učinkovitost 2

NAZIV PROJEKTA

Povećanje konkurentnosti poslovanja poduzeća MEC uvođenjem informacijsko komunikacijske tehnologije

KRATKI OPIS PROJEKTA

Poduzeće MEC d.o.o. provodi projekt pod nazivom „Povećanje konkurentnosti poslovanja poduzeća MEC uvođenjem informacijsko komunikacijske tehnologije“.
Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“, kod
Poziva: KK.03.2.1.19, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta uvodi se programsko rješenje s pratećim hadverom za
primjenu barkod tehnologije koja će omogućiti praćenje sljedivosti materijala, sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda kroz skladište i proizvodnju.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije,
a specifični ciljevi koji će se ostvariti provedbom projekta su: povećanje efikasnosti i učinkovitosti poslovnih procesa kroz implementaciju
suvremenih IKT rješenja; povećanje učinkovitosti zaposlenika i postizanje učinkovite organizacije tijeka rada; jačanje tržišne pozicije
Prijavitelja uvođenjem IKT rješenja. Rezultat projekta je uveden sustav sljedivosti materijala u poslovanju.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU
Ukupna vrijednost projekta: 231.250,00 HRK
Prihvatljivi troškovi: 165.050,00 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 117.635,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
2. siječanj 2020. – 2. siječanj 2021.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA
Zlatko Železnjak
e-mail: zlatko@mec.hr

Linkovi:
Strukturni fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija