Konkurentnost i učinkovitost

NAZIV PROJEKTA

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovnih procesa uvođenjem integriranog CRM i ERP rješenja

KRATKI OPIS PROJEKTA

MEC društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu započelo je s provedbom projekta pod nazivom „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovnih procesa uvođenjem integriranog CRM i ERP sustava“.
Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije“ koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
U sklopu projekta nabavit će se nova računalna oprema (hardver) te integrirani CRM i ERP sustav.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

CILJEVI PROJEKTA
1.Unaprjeđenje marketinga i prodaje kroz uvođenje CRM
(Customer Relationsip Menagement) sustava
2. Povećanje učinkovitosti zaposlenika kroz kontinuirano praćenje
njihovog ostvarenja putem ERP sustava
3. Racionalnije planiranje i bolje iskorištenje materijala temeljem ERP-ovog
optimalnog grupiranja i detaljnijeg praćenja radnih naloga
4. Praćenje slijednosti materijala od ulaza na skladište do isporuke proizvoda kupcu

REZULTATI PROJEKTA
▪nabavljena i instalirana računalna oprema
▪instalirana konačna verzija integriranog CRM i ERP sustava
▪svi korisnici educirani za rad na novom sustavu
▪ zaposleno dvoje novih zaposlenika

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU
Ukupna vrijednost projekta: 231.708,28 HRK
Prihvatljivi troškovi: 185.366.62 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 166.829,95 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
15. siječanj 2017. – 15. kolovoz 2017.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA
Zlatko Železnjak
e-mail: zlatko@mec.hr

Linkovi:
Strukturni fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

ODOBRENA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI
RAZVOJ ZA NABAVU RAČUNALNE OPREME I
IMPLEMENTACIJU INTEGRIRANOG CRM I ERP SUSTAVA

Početkom 2017. godine poduzeću MEC d.o.o. odobrena su bespovratna sredstva za projekt “Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovnih procesa uvođenjem integriranog CRM i ERP rješenja“ u sklopu natječaja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“. Za projekt ukupne vrijednosti 231.708,28 HRK odobreno je
ukupno 166.829,95 HRK bespovratnih sredstava, odnosno intenzitet potpore iznosio je 90% prihvatljivih troškova.

Provedba projekta započela je u siječnju 2017. godine, a traje do 15. kolovoza 2017. godine. U sklopu projekta nabavljena je računalna oprema te je implementiran integrirani CRM i ERP sustav čime će poduzeće unaprijediti marketing i prodaju, moći će racionalnije planirati i bolje iskoristiti materijale
kroz optimalno grupiranje i detaljnije praćenje radnih naloga, te će imati mogućnost praćenja sljednosti materijala od ulaza na skladište do isporuke gotovog proizvoda kupcu.

Projekt je uspješno pripremljen i proveden u suradnju s consulting timom Finesa Grupe d.o.o., a zahvaljujući provedbi projekta poduzeće će unaprijediti poslovanje i podići razinu konkurentnosti, te povećati prihode i otvoriti nova radna mjesta.