KONTAKT

MEC d.o.o. - sjedište

MEC d.o.o.
Rade Končara 16a, 40305 Nedelišće
Industrijska 9, Pribislavec, 40000 Čakovec
Tel: +385 40 822 439,

E-mail: mec@mec.hr

zastita.osobnih.podataka@mec.hr

Radno vrijeme:
PON – PET 7:00 – 15:00

Trgovački sud Varaždin Tt-95/583-2
MBS: 070005210
Iznos temeljnog kapitala 2.798.800,00 HRK
uplaćen u cijelosti

Članovi društva:

Železnjak Danko – direktor

Železnjak Željka – zamjenik direktora

Železnjak Zlatko – prokurist