Energetska učinkovitost

NAZIV PROJEKTA

Projekt izmjene rasvjete i izgradnje sunčane elektrane radi povećanja energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama

KRATKI OPIS PROJEKTA

MEC d.o.o. započelo je s provedbom projekta pod nazivom Projekt izmjene rasvjete i izgradnje sunčane elektrane radi povećanja energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama“.

Sredstva za projekt odobrena su u slopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“,
ref. br. KK.04.1.1.01. U sklopu projekta ulaže se u izgradnju sunčane elektrane na krovu poslovne građevine u Pribislavcu, te će se zamijeniti postojeća fluo rasvjeta učinkovitijom LED rasvjetom.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

CILJEVI PROJEKTA
1. Smanjenje udjela konvencionalnih izvora el. energije kroz izgradnju sunčane elektrane

2. Smanjenje potrošnje električne energije u proizvodnom procesu

REZULTATI PROJEKTA
1. Izgrađena sunčana elektrana na krovu proizvodnog pogona nazivne snage 144 kW

2. Zamijenjena 42 rasvjetna tijela

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU
Ukupna vrijednost projekta: 1.131.393,15 HRK
Prihvatljivi troškovi: 861.887,52 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 861.887,52 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
18. lipanj 2018. – 18. rujan 2019.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA
Zlatko Železnjak
e-mail: zlatko@mec.hr

Linkovi:
Strukturni fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.