Triplex folije

Triplex folije se primarno koriste kod pakiranja proizvoda koji traže vrlo dobru zaštitu od vanjskih utjecaja i
očuvanje arome kao što su kave i kavovine, začini, stick pakiranja za med, ketchup i marmelade, kozmetički
proizvodi i pripravci, hrana za ljubimce itd.

Kombinacija materijala kod troslojnih folija omogućava dobru izolaciju od kisika, vodene pare i plinova te
kao takva predstavlja idealno rješenje za pakiranje aromatičnih proizvoda kod kojih je bitno da zadrže miris
i aromu te budu zaštićeni od vlage, svjetlosti i ostalih vanjskih utjecaja.