Vrećice

Konfekcija vrećica je faza dorade u cijelom procesu proizvodnje, a nakon čega se
dobiva formirani oblik vrećice spreman za pakiranje.

Vrećice mogu biti različitih oblika – s leđnim varom, s faldama, vakuum, konusne, quad vrećice, tregerice, vrećice s banana ručkom, itd.
Uz konfekciju postoji i mogućnost dodavanja ventila, zipa, zareza, eurootvora, perforacije i slično.